aktualności
Więcej

Drodzy Absolwenci,

informujemy, że odbioru zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty można dokonywać od dnia 3 lipca 2024r., od godziny 13:00.

Minister Edukacji przypomina, że dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, przysługuje wsparcie w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

Więcej informacji na ten temat