Dowozy do szkoły
Więcej

 

W związku z wprowadzeniem na terenie Gminy Elbląg wewnętrznej komunikacji, ustalone zostały nowe zasady dowozów szkolnych:

1. Dowozy do i ze szkoły realizowane będą we wszystkie dni nauki szkolnej (nie wlicza się w ten okres ferii zimowych, przerw świątecznych oraz wakacji letnich).

2. Do dowozu uprawnieni są uczniowie, zgodnie z kryteriami zawartymi w prawie oświatowym.

3. Każdemu uczniowi uprawnionemu do dowozu zakupiony zostanie bilet miesięczny, na podstawie którego będzie on uprawniony do przewozu.

4. Każdy uczeń, korzystający z dowozu szkolnego musi posiadać przy sobie bilet oraz legitymacje szkolną, za wyjątkiem dzieci 6-letnich, które muszą posiadać jedynie bilet).

5. Dowóz i odwóz do i ze szkoły realizowany jest liniami numer: 54 i 55.

6. Z uwagi na fakt, że autobusy kursują według z góry ustalonego rozkładu, to istotne jest, żeby uczeń był na przystanku o wyznaczonej porze. W przypadku spóźnienia nie dotrze on do szkoły.

7. Rodzice młodszych uczniów mają obowiązek doprowadzić Swoje Dziecko do przystanku i przekazać Je opiekunowi dowozów.

8. Dowozy dla uczniów, którzy są uprawnieni na podstawie ustawy Prawo Oświatowe - są bezpłatne.

Rozkłady jazdy poszczególnych linii dostepne są na stronie Urzędu Gminy Elbląg.

Regulamin dowozów szkolnych