Projekt Zdalna Szkoła+
Więcej

ue

 

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Dnia 17.08.2020 - 20 laptopów i 20 licencji oprogramowania komputerowego zostało przekazanych Publicznej Szkole Podstawowej w Nowakowie.

Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).