Opłaty za obiady
Więcej

Zgodnie z regulaminem, opłaty za obiady dokonywane powinny być za każdy miesiąc w sytemie płatności "z góry", do 10-go dnia miesiąca. Wpłat należy dokonywać w kwocie podanej przez Intendenta na poniższe numery rachunków bankowych:

 

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego:

Bank Millenium

Nr konta - 98 1160 2202 0000 0005 9332 1753

 

2. Uczniowie szkoły podstawowej:

Bank Millenium

Nr konta - 02 1160 2202 0000 0005 9332 1638

 

UWAGA: W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię dziecka oraz klasę/grupę oddziału przedszkolnego. W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.

 

Bieżąca opłata za posiłki wynosi:

- Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

śniadania - 35,00 zł

obiady - 63,00 zł

- Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

śniadania - 35,00 zł

obiady - 63,00 zł

POWYŻSZE KWOTY DOTYCZĄ UCZNIÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ ODPISÓW ZA POPRZEDNI MIESIĄC. RODZICE UCZNIÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ ODPISY ZA POPRZEDNI MIESIĄC OTRZYMAJĄ INDYWIDUALNĄ INFORMACJĘ O KWOCIE DO ZAPŁATY OD INTENDENTA.