Egzamin na kartę rowerową
Więcej

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie naszej szkoły mogą każdego roku uzyskać przygotowanie i podejść do egzaminu, który pozwala im uzyskać uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych - Kartę Rowerową.

 

W celu uzyskania tego dokumentu uczeń musi spełnić pewne warunki:

1. Rodzic musi złożyć oświadczenie, że wyraża chęć, by jego Dziecko mogło otrzymać kartę rowerową.

2. Uczeń musi mieć ukończone 10 lat.

3. Uczeń obowiązkowo musi uczestniczyć w zajęciach, które przygotowują do uzyskania karty rowerowej. Zajęcia te corocznie organizowane są dla klasy 4 szkoły podstawowej pod nazwą "zajęcia komunikacyjne".

4. Uczeń musi uzyskać pozytywną opinię wychowawcy klasy.

5. Uczeń musi przystąpić do egzaminu, który składa się z dwóch częsci: teoretycznej, czyli testu, w którym wykaże się znajomością przepisów drogowych oraz praktycznej - poruszanie się rowerem w warunkach zbliżonych do tych, które panują na drodze publicznej.

Po spełnieniu wszystkich warunków uczeń otrzymuje kartę rowerową.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, która ukończyła 10 lat, a nie ukończyła 18 lat musi posiadać kartę rowerową, żeby móc poruszać się rowerem po drodze publicznej.

 

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE NA KARTĘ ROWEROWĄ

EGZAMIN TEORETYCZNY EGZAMIN PRAKTYCZNY

 - droga i jej elementy

- manewry na drodze i ich sygnalizowanie:
skręt, włączanie sie do ruchu, wyprzedzanie,
omijanie, wymijanie

- rodzaje znaków drogowych i podstawowe znaki
drogowe dla rowerzysty

- rodzaje skrzyżowań

- pierwszeństwo na skrzyzowaniu

 - jazda w warunkach zbliżonych do tych,
które panują na drodze publicznej (miasteczko
rowerowe przy szkole)

- przejazd po równi pochyłej

- wykonanie manewru tzw. ósemki

- jazda slalomem

 

 Materiały pomocne do przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową:

Strona poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Strona z testami