Zapisy w trakcie roku
Więcej

W celu zapisania Dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie, w trakcie roku szkolnego, należy wypełnić poniższy formularz:

1. W przypadku chęci zapisania Dziecka do oddziału przedszkolnego:

wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

2. W przypadku chęci zapisania Dziecka do szkoły podstawowej:

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

 

Wypełnione i podpisane druki, wraz z podaniem do Dyrektora należy złożyć w sekretariacie szkoły.