Do oddziału przedszkolnego
Więcej

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 26 lutego 2024 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

W szkole funkcjonują dwa oddziały oddziały przedszkolne:

1. Oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4 letnich

2. Oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich - w oddziale tym realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich.

 

 WYNIKI REKRUTACJI

 

 

Dlaczego warto zapisać Dziecko do naszego przedszkola?

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest bardzo bogata:

posiadamy nowoczesne łazienki dla dzieci, dostosowane do ich wzrostu

sale wyposazone są w nowoczesne zabawki

w sali dostepne jest nowoczesne urządzenie (Magiczny Dywan), które uatrakcyjnia naukę i zabawę dzieci

sale wyposażone są w tablicę multimedialną oraz projektor, które unowocześniają proces dydaktyczny i wychowawczy

na terenie szkoły zlokalizowany jest nowoczesny i bezpieczny plac zabaw

- dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane już od 6.30, a opieka dla dzieci prowadzona jest do godziny 16.00

- zapewniamy realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

- w przypadku zainteresowania ze strony dzieci i rodziców organizujemy dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia (sportowe, robotyka).

Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

W przypadku chęci zapisania Dziecka do oddziału przedszkolnego, należy wypełnić i przekazać do skeretariatu szkoły następujące dokumenty:

 Dokument Data złożenia
Opis
Plik do pobrania
Uchwała ws. rekrutacji nd nd plik
Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg ws. rekrutacji nd nd plik
Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku 26.02-03.03 Składają rodzice dzieci, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego PSP im. PSP w Nowakowie plik
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 04.03-18.03 Składają rodzice dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do oddziału przedszkolnego PSP im. PSP w Nowakowie, ale od roku szkolnego 2024/2025 mają uczęszczać
plik
Oświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego powyżej 6 godzin dziennie
------------------
Składają rodzice dzieci, które mają korzystać z oddziału przedszkolnego powyżej 6h dzienie. Dokument składany jest wraz z potwierdzeniem kontynuowania edukacji przedszkolnej lub wnioskiem o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
plik
Oświadczenie o wielodzietności kandydata, jezlei dotyczy
----------------- Składają rodzice spełniający kryterium. Dokument skladany jest tylko przez rodziców, którzy zamieszkują poza obwodem naszej szkoły. Dokument nalezy dołaczyć do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
plik
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, jezeli dotyczy ----------------- Składają rodzice spełniający kryterium. Dokument skladany jest tylko przez rodziców, którzy zamieszkują poza obwodem naszej szkoły. Dokument nalezy dołaczyć do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. plik

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym

----------------- Składają rodzice spełniający kryterium. Dokument skladany jest tylko przez rodziców, którzy zamieszkują poza obwodem naszej szkoły. Dokument nalezy dołaczyć do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. plik
Oświadczenie rodzica kandydata/opiekuna prawnego o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo w tym samym oddziale przedszkolnym lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny ----------------- Składają rodzice spełniający kryterium. Dokument skladany jest tylko przez rodziców, którzy zamieszkują poza obwodem naszej szkoły. Dokument nalezy dołaczyć do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. plik
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wskazaniu miejsca zamieszkania w Gminie Elbląg przy rozliczeniu podatku dochodowego ----------------- Składają rodzice spełniający kryterium. Dokument skladany jest tylko przez rodziców, którzy zamieszkują poza obwodem naszej szkoły. Dokument nalezy dołaczyć do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. plik
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 22.03-29.03 Rodzice, którzy decydują, że ich dziecko ma uczęszczać do oddziału przedszkolnego PSP im. PSP w Nowakowie skłądają po zakończonym procesie rekrutacji. plik