Do 1 klasy szkoły podstawowej
Więcej

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od dnia 4 marca 2024 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej.

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

 

Dlaczego warto zapisać Dziecko do naszej szkoły?

- baza lokalowa i dydaktyczna szkoły jest bardzo bogata:

sale wyposażżone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (w każdej sali jest projektor multimedialny wraz z tablicą, szkoła dysponuje tabletami oraz notebookami dla uczniów, zestawy klocków lego do zajęć z robotyki i wiele innych)

na terenie szkoły dostępna jest pełnowymiarowa hala sportowa oraz kompleks boisk Orlik

szkoła dysponuje placem manewrowym, dzięki któremu przygotowuje uczniów do uzyskania karty rowerowej

- w przypadku zainteresowania ze strony uczniów i rodziców organizujemy dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia (sportowe, robotyka)

- dla uczniów, którzy tego potrzebują organizowane są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowe informacje o ofercie można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Dokument Data złożenia
Opis
Plik do pobrania
Uchwała ws. rekrutacji nd nd plik
Uchwała ws. sieci szkół i obwodów nd nd plik
Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg ws. rekrutacji nd nd plik
Formularz zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
04.03-11.03
Składają rodzice dzieci, którzy zamieszkują teren obwodu szkoły
plik
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
12.03-26.03
Składają rodzice dzieci, którzy zamieszkują poza terenem obwodu szkoły
plik
Oświadczenie, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za ubiegły rok wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Elbląg, jeżeli dotyczy --------------- Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - składają jedynie rodzice dzieci zamieszkałych poza teren obwodu szkoły plik
Oświadczenie o wielodzietności, jeżeli dotyczy
--------------- Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - składają jedynie rodzice dzieci zamieszkałych poza teren obwodu szkoły plik
Oświadczenie rodzica kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka, jezeli dotyczy
--------------- Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - składają jedynie rodzice dzieci zamieszkałych poza teren obwodu szkoły plik
Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu do OP w innej szkole Gminy Elbląg, jezeli dotyczy
--------------- Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - składają jedynie rodzice dzieci zamieszkałych poza teren obwodu szkoły plik
Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności lub nauki w systemie dziennym, jeżeli dotyczy
---------------  Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - składają jedynie rodzice dzieci zamieszkałych poza teren obwodu szkoły plik
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
02.04-09.04 Składają rodzice dzieci, którzy mają zamiar uczęszczać do klasy pierwszej PSP im. PSP w Nowakowie. Dokument składany na zakończenie procesu rekrutacyjnego

plik