Instrukcja logowania
Więcej

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWAKOWIE

 

W celu zalogowania się do dziennika elektronicznego należy kliknąć w poniższy link:

E-DZIENNIK

Procedura otrzymania dostępu do e-dziennika:

1. Loginem do konta jest adres e-mail przekazany wychowawcy klasy na pierwszym zebraniu klasowym.

2. Rodzic może przesłać adres mail do wychowawcy drogą elektroniczną.

3. Po otrzymaniu informacji od wychowawcy na podany adres poczty elektronicznej o wprowadzeniu loginu do systemu rodzic postępuje zgodnie z dalszymi wskazówkami, aby utworzyć hasło dostępu do e-dziennika:

a) wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaelblag i kliknąć przycisk „Zaloguj się”,

b) na wyświetlonej stronie kliknąć odsyłacz „Przywracanie dostępu” („Załóż konto” w przypadku pierwszego logowania) i potwierdzić deklarację „Nie jestem robotem” (system może zażądać dodatkowego potwierdzenia, w postaci prośby o wykonanie określonej czynności), a następnie wprowadzić adres e-mail rodzica - ten sam, który został wprowadzony do bazy danych przez wychowawcę) i kliknąć przycisk „Wyślij wiadomość”, wówczas wyświetli się strona „Podsumowanie operacji” informująca, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje,

c) po zalogowaniu się na swoje konto e-mail należy odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony, na której możliwe będzie ustawienie własnego hasła dostępu (hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę i 1 cyfrę),

d) na stronie „Przywracanie hasła użytkownika” dokonać ponownie autoryzacji operacji, wprowadzić hasło w polach „Nowe hasło” i „Powtórz nowe hasło” i kliknąć przycisk „Ustaw nowe hasło” (wyświetli się strona „Podsumowanie operacji” zawierająca informacje, że hasło zostało zmienione),

e) zamknąć okno przeglądarki.

4. Po wygenerowaniu hasła należy uruchomić na nowo przeglądarkę, wejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaelblag i kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Podać swój login i hasło i wcisnąć przycisk „Zaloguj się”.

5. Uwagi:

a) dostęp do e-dziennika UONET+ możliwy jest za pomocą jakiejkolwiek zaktualizowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Najbardziej jednak polecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox, gdyż z nią nie stwierdzono żadnych problemów,

b) nie zaleca się logowania do systemu UONET+ za pośrednictwem zewnętrznych serwisów (Facebook, Google, Windows Live ID), ponieważ e-dziennik UONET+ nie wylogowuje się wówczas prawidłowo z sesji, co stwarza niebezpieczeństwo tego, że z tego samego komputera inna osoba może bez logowania wejść na Państwa konto w dzienniku elektronicznym,

c) system UONET+ wymusza, co 30 dni zmianę hasła przy logowaniu,

d) w celu zmiany istniejącego hasła (np. z powodu uzyskania dostępu do niego przez osoby nieupoważnione) należy postępować, jak w przypadku uzyskiwania dostępu do systemu UONET+ po raz pierwszy, jednak po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” należy wybrać odsyłacz „Zmień hasło”,

e) w celu ustalenia nowego hasła (np. w przypadku zapomnienia), należy postępować tak, jak przy uzyskiwaniu dostępu do systemu UONET+ po raz pierwszy, jednak po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” należy wybrać opcję „Przywróć dostęp”.