Zapisy do korzystania z posiłów
Więcej

W celu zgłoszenia Dziecka do korzystania z posiłków, wydawanych na stołówce szkolnej, proszę wypełnić Kartę zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z korzystania ze stołówki szkolnej, proszę wypełnić Druk rezygnazji.

Wypełnione i podpisane druki nalezy złożyć u Intendenta.

Attachments:
Download this file (rezygnacja.pdf)Druk rezygnacji[ ]176 kB
Download this file (zgloszenie.pdf)Karta zgłoszenia[ ]208 kB