Projekt Stawiamy na przedszkolaki
Więcej

ue

Gmina Elbląg uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

„Stawiamy na przedszkolaki - nowe miejsca przedszkolne i dodatkowe zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Gminy Elbląg”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 29 lutego 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) poprzez:

a) utworzenie dla 53 dzieci 3 i 4-letnich (26dziew.,27chłop.) 4 nowych grup przedszkolnych tj. 1 nowego Oddziału Przedszkolnego (OP) przy SP w Pilonie, 1 OP przy SP w Węzinie, 1 OP przy SP w Nowakowie oraz 1 OP przy SP w Gronowie Górnym,

b) zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc przez okres 12 miesięcy,

c) realizację dodatkowych zajęć zwiększające szanse edukacyjne 141 dzieci,

d) wydłużenie godzin pracy OWP Pilonie, Węzinie i Gronowie Górnym,

e) podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 12 (12K) nauczycieli, pracujących w OP objętych wsparciem.

 Wartość projektu: 1 445 615,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 228 773,26 zł

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

Zajęcia logopedyczne - prowadzący: Sylwia Browalska

Zajęcia z psychologiem - prowadzący: Aleksandra Urbańska

Gimnastyka korekcyjna - prowadzący: Izabela Bożejewicz, Renata Szulc

2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

Zajęcia jezykowe (język angielski) - prowadzący: Kamila Kamińska

Zajęcia muzyczne - prowadzący: Anetta Witkowska

Zajęcia rytmiczne - prowadzący: Lucyna Szypniewska, Anna Pfeiffer

Zajęcia taneczne z elementami aerobiku - prowadzący Piotr Szuba

Zajęcia informatyczne - prowadzący Bartosz Pfeiffer