aktualności
Więcej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

 

informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole odbędzie się egzamin, po zdaniu którego uczniowie będą mogli uzyskać kartę rowerową.

W tym roku szkolnym egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, według nastepującego harmonogramu:

I etap: 17 czerwca 2024r. (poniedziałek) - test teoretyczny (pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz ustalania pierwszeństwa na skrzyżowaniu)

II etap: 19 czerwca 2024r. (środa) - test praktyczny (rowerowy tor przeszkód, jazda na miasteczku ruchu drogowego)

 

Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest pozytywne zaliczenie I etapu - z testu należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi.

 

Uczniowie klasy 4 podchodzą do egzaminu obowiązkowo, natomiast pozostali uczniowie, którzy nie zdobyli karty rowerowej w latach ubiegłych, a chcą zdobyć ten dokument mogą się zgłaszać do sekretariatu w terminie do 14 czerwca 2024r.

 

Przypominamy jednocześnie, iż poruszanie się rowerem po drodze publicznej bez uprawnień (karty rowerowej) jest wykroczeniem, a maksymalny wymiar mandatu wynosi w tym pzypadku 1500zł.